Ubuyile umdyarho ku Mahasana

Mahasana – Emva kokuba uburhoxisiwe umdyarho wamahashi ku Mahasana liphinde langqinwa usuku olulandelayo. Lomdyarho uzakubanjwa ngomhla we 12 June ku Mahasana.